Hizmet Sözleşmesi

HİZMET SÖZLEŞMESİDİR

Bu sözleşme, Puna’nın müşteriye sunduğu servis ve hizmetlerin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Müşteri ve Puna, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir anlaşmaya varmışlardır.

TARAFLAR

PUNA TEKNOLOJİ MEDYA DİJİTAL YAZILIM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca “Puna” olarak anılacaktır.

Adres : TARABYA MAH. DEREİÇİ SK. ESEN APT. 7 1 SARIYER/ İSTANBUL

Vergi Dairesi : Sarıyer

Vergi Sicil No :

Müşteri : Bu sözleşmeyi, Puna’nın online satış bölümünde yapacağı başvuru esnasında onaylayan şahıs veya kurum.

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

Müşteri’nin Puna’nın web sitesinden yapacağı online başvuru ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir.

BİLDİRİMLER

Puna, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresi veya GSM Numarası kullanacaktır. Bu adres ve GSM’in geçerli olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir.

Müşteri online kayıt esnasında ve/veya daha sonra Puna’ya bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder. Puna’ya müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı, müşteri Puna’dan hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

PUNA’NIN SAĞLAYACAĞI SERVİS VE HİZMETLER

Puna’nın sunacağı servis ve hizmetler, Puna web sitesinde açık bir şekilde ilan edilmiş ve her birinin içeriği ile kapsamı belirlenmiştir. Müşteri, aralarından istediğini seçmekte özgürdür.

Puna, müşterinin online başvuru esnasında belirlediği servis ve hizmetlerin ücretlerini kredi kartından tahsil ettikten sonra, müşterinin servis ve hizmetini başlatır, gerekliyse kurulumlarını yapar ve müşteriyi bilgilendirir.

ÜCRETLER VE ÖDEME

Müşteri, Puna’dan satın aldığı tüm servis ve hizmetlerin ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri ödemeyi kabul eder. Ücretler, her kullanım dönemi başında peşin olarak tahsil edilecektir.

Puna, servis ve hizmet ücretlerini, müşteriye sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir. Puna, her türlü servis ve hizmet ücretlendirmesi ile ilgili düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Servis ve hizmet ücretlerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, Puna web sitesi ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşterinin Puna servis ve hizmetlerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir.

Müşteri, sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca, Puna’ya tahsilat için bildirdiği kredi kartı bilgilerinin güncelliğinden sorumludur. Müşteri, kredi kartının son kullanma tarihinin değişmesi durumunda, bu bilgiyi Puna’ya iletecektir.

PUna, müşterinin kredi kartı hesabından tahsilat gerçekleştirilememesi durumunda, müşterinin ilgili servislerini askıya alma veya sözleşmeyi tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

PUNA’NIN SINIRLI SORUMLULUĞU

Puna, müşteriye sağlanan servis ve hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir. Bununla beraber, bu servis ve hizmetlerin müşterinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, kesintisizliğini, hatasızlığını ve güvenilirlik seviyesi garanti etmez. Müşterinin bu sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir servis ve hizmetin kullanımından ve/veya kullanılamamasından dolayı oluşabilecek direkt ve/veya dolaylı zararlarında Puna’nın sorumluluğu, en fazla sağlanan servis ve hizmetin toplam bedeli kadar olabilir.

PUNA KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Aksi belirtilen durumlar hariç, müşterinin yapacağı online işlemler ile ilgili olarak, Puna kayıtları geçerli sayılacaktır.

MÜŞTERİ’NİN HAKLARININ DEVRİ

Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki servis ve hizmetlerini Puna’nın bilgi ve yazılı onayı olmaksızın devredemez. Aksi takdirde oluşabilecek anlaşmazlıklardan Puna hiçbir şekilde sorumlu değildir. Puna, devir işlemine onay vermemesi halinde işbu sözleşmeyi haklı gerekçe ile ve tek taraflı olarak feshetme hakkını saklı tutar.

SÖZLEŞMENİN SONLANMASI

Puna, müşteriye 5 işgünü önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin Puna’ya ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servis ve hizmetlerle ilgili ücretler, müşteriye iade edilir. Müşterinin bu sözleşmede belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, Puna, müşteriye sağlanan servis ve hizmetleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Müşterinin kredi kartından servislerle ilgili tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda, Puna, sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, aylık hesap planlarında 5 işgünü önceden, yıllık hesap planlarında 15 işgünü önceden haber vermek şartı ile, Puna’ya yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) ile sonlandırabilir. Bu durumda, Puna, müşterinin içinde bulunduğu kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme işlemi yapmayacaktır. Fesih tarihine kadar sunulan servis ve hizmetlerin ücreti ise; servis veya hizmet zaten sunulmuş ise iade edilmeyecek, sunulmasına rağmen tahsil edilmemişse sonlanma tarihinde kredi kartı hesabından tahsil edilecektir. Müşteri sadece satın alıp ödemesini yaptığı, ancak henüz Puna tarafından başlatılmamış servis ve hizmetlerin ücretinin iadesini isteyebilir. Sözleşmenin müşteri tarafından sonlandırılması durumunda, müşteriye ait Puna’da bulundurulan hizmete ait bütün kayıtlar silinecektir.

ONLINE SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

Müşterinin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, Puna’nın www.puna.work adresine sahip web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşteri, Puna servis ve hizmetlerini kullanmaya devam ettiği takdirde, yürürlükteki sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Asliye Ticaret Mahkemeleri ve İstanbul İcra Müdürlükleri yetkilidir.

%d blogcu bunu beğendi: